Best Student

BAB 7 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERDAGANGAN

Menyediakan penyelidikan dan pembangunan
 • MARDI - dibidang pertanian
 • LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB) - untuk getah
 • LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) – industri sawit
 • SIRIM - untuk industri teknologi tinggi
 • FRIM - untuk perhutanan
 • LKIM - untuk ikan

Menyediakan perundangan perniagaan
Contoh akta:
 • Akta Jualan Barangan
 • Akta Sewa Beli
 • Akta Perihal Dagangan
 • Akta Kawalan Harga
 • Akta Timbang dan Sukat

Menyediakan Latihan dan Pengurusan
 • Supaya peniaga berkemahiran dan cekap

Contoh Agensi:
 • MARA
 • NPC – Perbadanan produktiviti

Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga
Contoh :
 • Menyediakan bekalan elektrik/air/telefon
 • Bazar/ruang niaga/kilang untuk disewa

Contoh Agensi:
 • MARA
 • UDA HOLDING
 • PKEN

Memberi Insentif Pelepasan Cukai
 • Taraf perintis –pengecualian cukai untuk tempoh tertentu
 • Pengecualian cukai –tak perlu bayar cukai
 • Elaun cukai pelaburan

Menyediakan Kemudahan Pembiayaan
 • Memberi bantuan modal /pinjaman

Contoh Agensi : MARA
 • Bank Pertanian / Bank Pembangunan dan Infrastruktur

Lawatan Dagangan Keluar Negara
 • Untuk megadakan hubungan 2 hala
 • Buat perjanjian dagangan

0 comments:

Insurans Ting 5 ( Kertas 2)

Sila berikan nama murid, Kelas, nama sekolah
1) Bincangkan dengan ringkas prinsip- prinisip berikut: (i) Prinsip Indemniti (ii) Prinsip penuh percaya mutlak (iii) Doktrin sebab hampiran (15 Markah)
2) Huraikan sebab- sebab syarikat berkenaan mengambil polisi berikut. i) Kedai pajak gadai - Insurans kecurian dan rompakan ii) Kilang Perabot - Insurans liabiliti majikan
3) Bagaimanakah insurans penting kepada seseorang peniaga? ( 10 Markah )
Name:
Email Address:

Form provided by Freedback.

latihan bab 1 form 4

Nama pelajar dan email
Pilih pernyataan yang benar tentang keperluan manusia ?
Dari senarai berikut, pilih kehendak manusia
Pilih huraian yang tepat memnerikan gambaran kehendak
Apakah yang membezakan tahap keperluan dalam Hierarki Maslow?
Kehendak dan keperluan setiap individu adalah berbeza. Apakah kehendak seorang pelajar sekolah ?
Setiap individu mempunyai keinginan untuk memenuhi hasrat atau cita- citanya. Pernyataan tersebut merujuk

This contact form was created by Freedback.

latihan

Pilih pernyataan yang benar tentang keperluan manusia ?
 
HAK CIPTA TERPELIHARA © 2012
Designed by: Ayesha Ramlee